سخنرانی دکتر حسن عباسی با موضوع تاریخ طرح ریزی استراتژیک اسلام (20) - دکترین اسلام (۱)
  • زمان:۲۱ دی ۹۱
  • جلسه 401 کلبه کرامت

 

  • (تصویری)

لینک مستقیم / دریافت 

لینک مستقیم / دریافت

  • (صوتی)

لینک مستقیم / دریافت