به نقل از پایگاه خبری"العرب آنلاین"، "عبدالحمیدالفاضل" پژوهشگراماراتی گفت که صدای اذان درکره زمین درتمام شبانه روزقطع نمیشودودرهرمنطقه ای به پایان برسدبلافاصله درجای دیگری آغازمیشود. 

 پخش 24 ساعته اذان در کل کره زمین

 

وی توضیح دادکه گفتن اذان4دقیقه زمان لازم داردو زمین دارای 360 خط فرضی ازقطب شمال به قطب جنوب است که معادل360درجه میباشد.

هنگامی که برای مثال ظهرشرعی درخط 1 شروع میشود،4دقیقه طول میکشدتا ظهرشرعی درخط 2شروع شود،واین مدت معادل زمانیست که در خط یک اذان گفته میشود. 

به این ترتیب360ضربدر4میشود 1440 دقیقه که معادل24 ساعت است. 

(و این فقط یکی از اوقات اذان است،اذان صبح و مغرب نیز بهمین ترتیب است.)موضوع :
عکس و پوستر ,  خواندنی ,  خبری ,