آقا را هر طرف بخوانی آقاست.

سلامتی رهبر معظم انقلاب صلوات
موضوع :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,