رهبر انقلاب در زمان ریاست جمهوری در یك معدن

موضوع :
امام خامنه ای (حفظه الله) ,  عکس و پوستر ,