روزگاریست که سودای تو در سر دارم
موضوع :
عکس و پوستر ,  شهدا ,