ما ملتی نیستیم که بنشینیم، تماشا کنیم، قدرت های پوشالــی مادی که از درون کـرم خورده و موریانه خورده اند، ملت استوار و پولادین ایران رو تهدید کنند، ما در مقابل تهدید، تهدید می کنیم، هر کسی که فکر تجاوز به جمهوری اسلامی ایران در مخیله اش خطور کند، باید خود را آماده ی دریافت سیــلی های محکم و مشت هــای پولادین کند…

تهدید در برابر تهدید

روی تصویر کلیک کنید

The Commander-in-Chief of the Iranian Armed Forces said that the Armed Forces are the first line of national defense and stressed that America and the Zionist regime should know that the Iranian nation will not attack other countries. He added that the Iranian nation will not tolerate the threats of the material powers and that any kind of invasion and threat will be met with a crushing response from the Iranian nation. Anybody who cherishes the thought of attacking the Islamic Republic of Iran should be prepared to receive strong slaps and powerful punches from the Iranian nation, the Revolutionary Guards, the Army and Basij.”
موضوع :
سیاسی ,  خبری ,  امام خامنه ای (حفظه الله) ,