تنها ترین سردار…

یا ثارالله…
عاشورا هم تمام شد ولی خدا کند که عاشورایی بمانیم…

اشک می‌ریخت و با هق هق می‌پرسید:
«عمه جون!… تقصیر ما بود؟… نباید می‌گفتیم تشنه‌مونه؟… عمه!..»
امشب هفتم امام حسین (ع) هست ما را از دعاهایتان فراموش نکنید



موضوع :
عکس و پوستر ,  اهلبیت ,