سنگر بسیجی انكار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است. .::مقام معظم رهبری::. (اولین وبلاگ بسیج دانش آموزی شهرستان بهشهر) 1391 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com 2019-08-25T14:13:52+01:00 mihanblog.com پپسی... 2015-02-05T12:24:30+01:00 2015-02-05T12:24:30+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/189 ali dadash ]]> کارنامه... 2015-02-05T12:23:11+01:00 2015-02-05T12:23:11+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/188 ali dadash ]]> افتخار به ایرانی بودن 2015-02-05T12:01:03+01:00 2015-02-05T12:01:03+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/187 ali dadash ]]> دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین 2014-12-30T07:34:17+01:00 2014-12-30T07:34:17+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/186 ali dadash ]]> جنگی که هست... 2014-12-10T08:01:50+01:00 2014-12-10T08:01:50+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/184 ali dadash

]]>
جنگ نرم 2014-12-10T07:58:29+01:00 2014-12-10T07:58:29+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/183 ali dadash گفتـــ فحشا کجا آید پدید؟؟؟ گفتمش در کوچه های بی شهید...ای شهید چرا بست نشستــــه ای؟؟؟چرا سر در گریبانی؟؟؟ فدای این حیای تو ای شهیـــــــــدچه عارفانه خدایی شدید ... و چه جاهلانه باختیم ...بابی انت . وامی...  گفتـــ فحشا کجا آید پدید؟؟؟

گفتمش در کوچه های بی شهید...

ای شهید چرا بست نشستــــه ای؟؟؟
چرا سر در گریبانی؟؟؟


فدای این حیای تو ای شهیـــــــــد
چه عارفانه خدایی شدید ... و چه جاهلانه باختیم ...
بابی انت . وامی...

 

]]>
تشییع با شکوه پیکر مطهر امام جمعه ولایی شهرستان بهشهر حضرت آیت الله جباری 2014-09-05T06:55:47+01:00 2014-09-05T06:55:47+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/181 Cyber 313  تشییع با شکوه پیکر مطهر امام جمعه ولایی شهرستان بهشهرحضرت آیت الله جباری...بقیه تصاویر در ادامه مطلب...  تشییع با شکوه پیکر مطهر امام جمعه ولایی شهرستان بهشهر
حضرت آیت الله جباری

...بقیه تصاویر در ادامه مطلب...
]]>
شهید علی خلیلی چند روز پیش آسمونی شد ... 2014-03-31T13:14:53+01:00 2014-03-31T13:14:53+01:00 tag:http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/180 Cyber 313
افسران - کاش نصیب ما هم میشد ...


]]>