سنگر بسیجی انكار بسیج و بی‌احترامی به آن یا نابخردانه است یا خائنانه است. .::مقام معظم رهبری::. (اولین وبلاگ بسیج دانش آموزی شهرستان بهشهر) 1391 http://sangarebasiji.mihanblog.com 2020-04-09T17:14:44+01:00 text/html 2015-02-05T12:24:30+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash پپسی... http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/189 <img src="http://mp313.ir/i/upload/1/1413123178.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"> text/html 2015-02-05T12:23:11+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash کارنامه... http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/188 <div align="center"><img src="http://axgig.com/images/56378835889421483651.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2015-02-05T12:01:03+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash افتخار به ایرانی بودن http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/187 <div align="center"><img src="http://fans.didehsho.ir/i/attachments/1/1423049126223015_large.jpg" alt="" align="bottom" border="0" vspace="0" hspace="0"></div> text/html 2014-12-30T07:34:17+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash دیدار اعضای مجمع عالی بسیج مستضعفین http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/186 <div align="center"><img src="http://www.leader.ir/media/album/news/39726_933.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2014-12-10T08:01:50+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash جنگی که هست... http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/184 <p align="center"> <img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.shiaupload.ir/images/82652404610852420374.jpg"></p> text/html 2014-12-10T07:58:29+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com ali dadash جنگ نرم http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/183 <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>گفتـــ فحشا کجا آید پدید؟؟؟</strong></font></p> <p align="center"><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>گفتمش در کوچه های بی <font color="#ff0000">شهید</font>...</strong></font></p><p align="center"><img border="0" hspace="0" alt="" vspace="0" align="baseline" src="http://www.shiaupload.ir/images/83939633994229686713.jpg"></p><p align="center"><strong><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">ای <font color="#ff0000">شهید</font> چرا بست نشستــــه ای؟؟؟<br>چرا سر در گریبانی؟؟؟</font></strong></p><p align="center"> </p><p align="center"><br><strong><font size="4" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">فدای این حیای تو ای <font color="#ff0000">شهیـــــــــد</font><br>چه عارفانه خدایی شدید ... و چه جاهلانه باختیم ...<br>بابی انت . وامی...</font></strong></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2014-09-05T06:55:47+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com Cyber 313 تشییع با شکوه پیکر مطهر امام جمعه ولایی شهرستان بهشهر حضرت آیت الله جباری http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/181 <div align="center"><b style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font size="4" face="arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>تشییع با شکوه پیکر مطهر امام جمعه ولایی شهرستان بهشهر<br><font size="5" color="#CC0000">حضرت آیت الله جباری<br><br></font></font></b><img src="http://dadashisyber.persiangig.com/image/Jabbari%202/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20(23).jpg" height="693" width="520"><br><img src="http://dadashisyber.persiangig.com/image/Jabbari%202/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20(17).jpg" height="389" width="520"><br><img src="http://dadashisyber.persiangig.com/image/Jabbari%202/%D8%A2%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20%2864%29.jpg" height="686" width="516"><br><br><font size="3" color="#FF0000">...بقیه تصاویر در ادامه مطلب...</font><br></div> text/html 2014-03-31T13:14:53+01:00 sangarebasiji.mihanblog.com Cyber 313 شهید علی خلیلی چند روز پیش آسمونی شد ... http://sangarebasiji.mihanblog.com/post/180 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="//www.afsaran.ir/media/542143?lid=558828" style="margin-top:0px;" src="http://media3.afsaran.ir/siumyUxP_535.jpg" alt="افسران - کاش نصیب ما هم میشد ..."></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>